Actueel

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld De Bibliotheek is voor alle inwoners de centrale kennis- en ontmoetingsplek. Een plek waar je in alle rust en ruimte je wereld kunt vergroten. Om de centrale kennis- en ontmoetingsplek voor […]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
kerk.jpg

Home

Bericht 26-8-2020

Beste mensen,

Na een lange periode vol van Corona en de bijbehorende maatregelen willen we als Dorpsraad Warnsveld onze activiteiten weer gaan hervatten.

We waren natuurlijk altijd per mail bereikbaar en hebben ook steeds wel gehandeld als de situatie daar om vroeg. Maar nu zijn we straks ook weer fysiek bereikbaar.

Ons inloopspreekuur op woensdagmorgen in het Warnshuus  gaat op 2 september weer van start. Natuurlijk met inachtneming van alle regels en voorschriften om Corona besmetting te voorkomen.

Dus het gaat iets  anders dan u van ons gewend was. Het betekend concreet dat er altijd maar één lid van het dagelijks bestuur aanwezig zal zijn tussen 11.00 en 12.00 uur. En dat we ook maar één persoon tegelijk kunnen ontvangen in ons kantoortje. Dit is dus echt bedoeld om een korte mededeling te doen of een korte gedachtewisseling te hebben.

Voor een uitvoerig overleg of uiteenzetting maken we graag een afspraak.  Dan kunnen we meer tijd nemen en mogelijk ook wel twee mensen ontvangen. U kunt daartoe een afspraak maken via info@dorpsraad-warnsveld.nl

Verder zullen de openbare vergaderingen in september en december komen te vervallen. Mochten er zich zaken voordoen die voor een ieder belangrijk zijn en openbaarheid vereisen dan zullen we u daarvan via het weekblad Contact op de hoogte stellen.

Vriendelijke groet van het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Warnsveld.

 

Over De Dorpsraad

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.