Actueel

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld De Bibliotheek is voor alle inwoners de centrale kennis- en ontmoetingsplek. Een plek waar je in alle rust en ruimte je wereld kunt vergroten. Om de centrale kennis- en ontmoetingsplek voor […]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
landschap.jpg

Home

Bericht 28-5-2020

Beste mensen,

Na een lange onzekere en soms zelfs angstige periode komt de samenleving in ons land weer een beetje op gang. En zo ook in onze eigen omgeving . Wij als DB hopen van harte dat u allen en uw familie deze tijd goed zijn doorgekomen.

Maar nu gaat ook de Dorpsraad weer proberen op te starten. Vooralsnog zonder het wekelijkse spreekuur. Maar achter de schermen wordt weer voorzichtig e.e.a. voorbereid. Overigens waren we altijd per mail bereikbaar en zijn er in de Coronatijd ook wel enkele zaken behandeld. Maar dat was toch minimaal.

We gaan ons nu beraden hoe we kunnen werken in de 1½ meter maatschappij. We moeten misschien wel anders gaan werken en ons anders organiseren.

Het eerste wat we nu doen is de Grote Raad van 9 juni annuleren. Er is misschien nog niet zo veel te bespreken maar ook het afstand houden is het probleem. En sommigen van ons zijn misschien toch wel kwetsbaar. We nemen geen risico : dus geen Grote Raad in juni.

Het contact met de DKK, Dorpshuizen en Kleine Kernen wordt weer opgepakt als vervolg op de avond die we reeds hebben gehad en waarvan we het verslag met onze leden hebben gedeeld. Ook  kunnen zij ons misschien wel goede adviezen geven voor het werken in deze veranderde samenleving. Maar vooral zullen we het toch zelf moeten gaan doen en ons er zelf voor moeten inzetten.

En al komt de openbare Grote Raad nu te vervallen, we hopen toch contact te houden. Zo mogelijk per mail naar ; info@dorpsraad-warnsveld.nl

Als u iets ter ore komt wat voor ons van belang is of u wilt gewoon iets kwijt, laat het dan weten.  We wensen u allen gezondheid toe en ondanks alles toch een goede zomer.

Voor nu hartelijke groeten van de Dorpsraad.

 

Over De Dorpsraad

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.