Actueel

Programma 75e herdenking tweede wereldoorlog in Warnsveld

Vrijdag 27 maart 11:00 uur. V1- gedenkteken op het Thateplantsoen ter herdenking aan de V1- ramp van 28 mrt 1945, waarbij 12 burgers omkwamen en circa 20 huizen werden verwoest. Adoptieschool: Kindcentrum Adriaan van den Ende, groep 7.   Zaterdag, […]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Bevrijdingsconcert Excelsior Warnsveld

Bevrijdingsconcert Excelsior Warnsveld Herdenken & Vrijheid vieren Excelsior Warnsveld o.l.v. Geert Jan Dijkerman – Timmy van Lingen, zanger – Femke Ditzel, violiste – Jan Wunderink, verteller 4 april – De Kei Warnsveld 19:30u Excelsi-junior en tentoonstelling 20:00u Bevrijdingsconcert Entree: gratis […]

Lees verder
God Warns
kerk.jpg

Home

Bericht 6-4-2020

Beste mensen,

Wat lijkt het al lang gelden dat we gewoon bij elkaar zaten in de Grote Raad. En toch is het nog maar vier weken geleden. Wat is er veel gebeurd in tussentijd en wat ziet de wereld om ons heen er anders uit. Het is een onzekere en soms angstige tijd.

Het hele sociale leven is tot stilstand gekomen. Ook bij de Dorpsraad. We zitten allemaal zo veel mogelijk thuis. En dat is soms best moeilijk. En het is denk ik een heel verschil of je buitenaf woont en je vrij over je eigen erf kan bewegen of in het dorp en het met je kleine tuintje moet doen. Maar helemaal moeilijk als je in een flat in de stad woont en alleen een balkonnetje hebt. Zeker als er ook nog kinderen thuis zijn. En al die mensen in verpleeghuizen en zorginstellingen die opgesloten zitten in hun kamer, zonder mogelijkheden tot bezoek. Zeker voor echtparen van wie er één is opgenomen en die elkaar nu niet mogen zien. Dan hebben wij het met z’n allen in het mooie Warnsveld nog luxe.

En de maatregelen gaan nog voortduren want het virus is nog lang niet onder controle. We moeten met z’n allen proberen er het beste van te maken. Laten we om ons heen kijken naar ouderen en eenzame medeburgers. Een belletje of kaartje doet al zo veel al je geen bezoek meer kan ontvangen.

Wij als DB kunnen alleen maar tegen een ieder zeggen, let op elkaar, blijf gezond en houd je aan de voorschriften om zo met elkaar te bewerkstelligen dat het virus wordt overwonnen.

Hartelijke groet van Heleen, Frans, Janet en Willy

 

Over De Dorpsraad

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.