Actueel

Warnsveld 75 jaar bevrijd

Het Comité herdenkingen 2e Wereldoorlog Warnsveld, de Dorpsraad Warnsveld en ‘t Warnshuus organiseren in verband met dit jubileumjaar een speciale tentoonstelling, “Warnsveld 75 jaar bevrijd”. Onderdeel van deze tentoonstelling is o.a. een boekpresentatie, “Dat offer is groot geweest”. Verder zijn […]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Vanaf 14 december een week vol activiteiten onder de titel (B)LINK

Samen met ’t Nut gebouw (Perspectief) organiseert ’t Warnshuus voor de inwoners van Warnsveld en Leesten van 14 tot en met 22 december een week vol activiteiten en optredens afwisselend in ’t Nut gebouw en ’t Warnshuus. Het thema van […]

Lees verder
God Warns
brug.jpg

Subsidie

Subsidie Dorpsraad

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat iets organiseren?
Iets om de saamhorigheid in de buurt te versterken?
Of hebt u een leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen?
De Dorpsraad stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 1. De aanvraag moet (minimaal 14 dagen) van tevoren ingediend worden met een begroting en activiteitenplan.
 2. In de aanvraag moet worden vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
 3. Als voor dezelfde activiteit ook subsidie wordt gevraagd bij één of meer andere instellingen of overheden moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
  Als de aanvrager zonder subsidie over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken wordt geen subsidie verleend.
 4. In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het Dorpsraadbudget worden vermeld (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact, de Stentor).
  De Dorpsraad kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over het dorp (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact , de website van de Dorpsraad).
  Over “snelle acties” tot € 500 wordt binnen 10 werkdagen beslist in het dagelijks bestuur.
 5. Over een aanvraag boven de € 500 adviseert het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering aan de Dorpsraad.
 6. Na afloop wordt een verantwoording gevraagd.

Aanvraagformulier

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor subsidie uit het Dorpsraadbudget. U kunt dit formulier via de website invullen en versturen. U ontvangt ter bevestiging een email met de door u ingevulde gegevens op het door u ingevulde mailadres.

Of u kunt het formulier downloaden. Het formulier moet dan getekend en opgestuurd worden.
U kunt het formulier hier downloaden: Aanvraag-Subsidie

Het postadres is:

Dorpsraad Warnsveld
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld

Aanvraag subsidie Dorpsraad Warnsveld

 • Vult u de datum in op deze manier: 21/01/2011
 • Wanneer en waar vindt de activiteit plaats (datum, tijd en plaats)
 • Wat is het doel van de activiteit. Wat willen jullie bereiken?
 • c. Voor welke doelgroep wordt de activiteit georganiseerd?
  (kinderen, jongeren, ouderen etc...)
 • Hoeveel deelnemers verwacht u tijdens de activiteit in verhouding tot totale groep?
 • Overzicht van de inkomsten en uitgaven:
 • Eventuele bijdrage van andere subsidies, fondsen, sponsors etc ...
 • Welke bijdrage wilt u van de Dorpsraad ontvangen.
 • Naar waarheid ingevuld:

 • Vult u de datum in op deze manier: 21/01/2011