Actueel

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld

Word fan van de Bieb & vergroot je wereld De Bibliotheek is voor alle inwoners de centrale kennis- en ontmoetingsplek. Een plek waar je in alle rust en ruimte je wereld kunt vergroten. Om de centrale kennis- en ontmoetingsplek voor […]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen.

Lees verder
God Warns
kerk.jpg

Subsidie

Subsidie Dorpsraad

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat iets organiseren?
Iets om de saamhorigheid in de buurt te versterken?
Of hebt u een leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen?
De Dorpsraad stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 1. De aanvraag moet (minimaal 14 dagen) van tevoren ingediend worden met een begroting en activiteitenplan.
 2. In de aanvraag moet worden vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in betrokken straat, buurt of wijk.
 3. Als voor dezelfde activiteit ook subsidie wordt gevraagd bij één of meer andere instellingen of overheden moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
  Als de aanvrager zonder subsidie over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken wordt geen subsidie verleend.
 4. In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het Dorpsraadbudget worden vermeld (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact, de Stentor).
  De Dorpsraad kan de activiteit vermelden in haar publiciteit over het dorp (bijvoorbeeld in het Warnsvelds Contact , de website van de Dorpsraad).
  Over “snelle acties” tot € 500 wordt binnen 10 werkdagen beslist in het dagelijks bestuur.
 5. Over een aanvraag boven de € 500 adviseert het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering aan de Dorpsraad.
 6. Na afloop wordt een verantwoording gevraagd.

Aanvraagformulier

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor subsidie uit het Dorpsraadbudget. U kunt dit formulier via de website invullen en versturen. U ontvangt ter bevestiging een email met de door u ingevulde gegevens op het door u ingevulde mailadres.

Of u kunt het formulier downloaden. Het formulier moet dan getekend en opgestuurd worden.
U kunt het formulier hier downloaden: Aanvraag-Subsidie

Het postadres is:

Dorpsraad Warnsveld
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld

Aanvraag subsidie Dorpsraad Warnsveld

 • Vult u de datum in op deze manier: 21/01/2011
 • Wanneer en waar vindt de activiteit plaats (datum, tijd en plaats)
 • Wat is het doel van de activiteit. Wat willen jullie bereiken?
 • c. Voor welke doelgroep wordt de activiteit georganiseerd?
  (kinderen, jongeren, ouderen etc...)
 • Hoeveel deelnemers verwacht u tijdens de activiteit in verhouding tot totale groep?
 • Overzicht van de inkomsten en uitgaven:
 • Eventuele bijdrage van andere subsidies, fondsen, sponsors etc ...
 • Welke bijdrage wilt u van de Dorpsraad ontvangen.
 • Naar waarheid ingevuld:

 • Vult u de datum in op deze manier: 21/01/2011