Actueel

Gedicht gemaakt voor de herdenking

Gedicht gemaakt voor de herdenking door 2 leerlingen van de A v/d Endschool.

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Repair Cafe dinsdag 9 mei 2017 ‘t Warnshuus Warnsveld

Repair Café Warnsveld zegt “Weggooien? Mooi niet!” en repareert op dinsdagavond 9 mei in ‘t Warnshuus weer zoveel mogelijk dierbare en kapotte spullen, Een team deskundige en zeer vindingrijke vrijwilligers zit van 19 tot 21 uur klaar om samen met [...]

Lees verder
God Warns
kerk.jpg

De Dorpsraad voor Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.

Ondersteunde initiatieven

Alle initiatieven >>