Actueel

8 oktober 2017 Thate tentoonstelling

Het wat waar moet hangen is begonnen!

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

Boekpresentatie en opening tentoonstelling Warnsveldse Huisarts J.B. Thate

Activiteiten rondom de Warnsveldse huisarts Jan Thate Zaterdag 7 oktober 2017 zal geheel in het teken staan van de bekende Warnsveldse huisarts J.B. Thate (1906-1995). Op die dag wordt een boek over hem gepresenteerd: ‘Jan Thate, huisarts te Warnsveld, scènes [...]

Lees verder
God Warns
brug.jpg

Home

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.