Actueel

PERSBERICHT Van het Comité Herdenkingen 2e Wereldoorlog Warnsveld

Op  4  en 5 april 1945 werd Warnsveld bevrijd van de bezetting door nazi-Duitsland. Dat kostte  veel mensenlevens gekost en heeft  enorme schade veroorzaakt. Kort daarvoor, eind maart 1945, werd Warnsveld nog getroffen door een te vroeg neergestorte V1 bom, [...]

Lees verder

Meer nieuws »

Evenementen

God Warns
landschap.jpg

De Dorpsraad voor Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen.

Doelstelling van de Dorpsraad

  • het versterken van de sociale en fysieke leefbaarheid
  • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Warnsveld
  • en het op peil houden van de kwaliteit van de voorzieningen voor dit woongebied.

De Dorpsraad werkt daarbij nauw samen met organisaties die aan deze doelstelling eveneens een bijdrage leveren of kunnen leveren.

Jaarlijks ontvangt de Dorpsraad van de gemeente een budget waarmee initiatieven en projecten die passen binnen de doelstelling kunnen worden uitgevoerd of ondersteund.

De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken zowel gevraagd als ongevraagd aan het Gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen. Met betrekking tot besluiten van het college dan wel voorstellen aan de raad waarbij het algemene belang van het dorp naar het oordeel van het college is betrokken, zal het college advies inwinnen van de Dorpsraad.

Ondersteunde initiatieven

Alle initiatieven >>